http://www.agroturystykakonie.witryna.info/

Krobia.......................................

Wyrażam zgodę na naukę jazdy konnej oraz inne gry i zabawy ruchowe przez mojego 
syna – córkę.......................................................... podczas przebywania w gospodarstwie agroturystycznym u Państwa Wiśniewskich w Krobi dn/okresie....(bezterminowo).....
Oświadczam również, że wyrażam zgodę na warunki ubezpieczenia zawarte przez gospodarstwo oraz, że syn – córka jest zdrowy (a) i może uprawiać jeździectwo i inne gry i zabawy ruchowe.
Zdarzenia nie objęte ubezpieczeniem biorę na własną odpowiedzialność.


Imię i Nazwisko (rodzica – opiekuna) ..........................................................

Adres............................................................................

Nr i seria dow. osob.......................................................................

Numer Telefonu .......................................................................


...................................................
Podpis rodzica ( opiekuna ) 


Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z warunkami przebywania w gospodarstwie agroturystycznym u Państwa Wiśniewskich w Krobi ul. Dolina Drwęcy 58. Określone w 
„Regulaminie”, „Cenniku Usług Agroturystycznych”, „Ofertą” i wyrażam na nie zgodę. Zdarzenia nie objęte ubezpieczeniem biorę na własną odpowiedzialność. ...................................................
Czytelny podpis